Medische tuchtzaken vrijwel altijd openbaar behandeld

Medische tuchtzaken vrijwel altijd openbaar behandeld

Het is aan het tuchtcollege om te bepalen of de behandeling achter gesloten deuren moet plaatsvinden. In de jurisprudentie worden verzoeken om beslotenheid slechts zeer spaarzaam gehonoreerd: een voorbeeld is een zaak waarin de klager aangaf dat hij bij een openbare behandeling vanwege zijn psychische stoornis op onvoorziene momenten onvoorspelbaar zou kunnen reageren. Dit vond het tuchtcollege voldoende reden om de zaak achter gesloten deuren te behandelen.