Calamiteitenrapportages Inspectie Gezondheidszorg niet openbaar onder de Wob

Calamiteitenrapportages Inspectie Gezondheidszorg niet openbaar onder de Wob

Een belangrijke uitspraak over de openbaarheid van calamiteitenrapportages van zorgaanbieders. Achtergrond van de zaak is een Wob-verzoek van een patiënte aan de minister van VWS met het oog op openbaarmaking van een groot aantal documenten die verband hielden met een calamiteit waarbij zij betrokken was en waar de Inspectie Gezondheidszorg onderzoek naar had gedaan. Het ziekenhuis had deze documenten rechtstreeks aan patiënte verstrekt, maar zij meende dat deze voor een ieder openbaar moesten worden gemaakt op grond van de Wob.