Angst als juridisch relevante schade

Angst als juridisch relevante schade

In de literatuur zijn verschillende klassieke bezwaren tegen de vergoeding van angstschade ingebracht. Zo zou er onder meer gevaar tot simulatie zijn, waarbij personen angst zouden gaan veinzen. Ook wordt er gewaarschuwd voor het floodgate-argument; met vergoeding van angst zou het hek van de dam zijn. Deze bijdrage gaat in op de vraag hoe met een angstschadevordering moet worden omgegaan. Met name is van belang of en op welke wijze sprake is van een aantasting in de persoon in de zin van artikel 6:106 lid 1 sub b BW.