Het medisch beroepsgeheim na overlijden

Het medisch beroepsgeheim na overlijden

Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma's. In deze bijdrage worden de dilemma's rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken bezien door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.