Concept-regelingen gedwongen zorg

Concept-regelingen gedwongen zorg

De twee regelingen stellen nadere regels op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). De belangrijkste bepalingen betreffen het aanwijzen van categorieën van deskundigen voor verschillende rollen uit de wet, zoals zorgverantwoordelijken en externe deskundigen. Daarnaast worden nadere regels gesteld over het digitaal overzicht en de analyse die zorgaanbieders halfjaarlijks aan de inspectie dienen te sturen.