Overmacht in verkeerssituaties niet altijd kansloos

Overmacht in verkeerssituaties niet altijd kansloos

Bij een beroep op overmacht wordt vaak geconstateerd dat de bestuurder ervoor had moeten kiezen om minder hard te rijden (ook wanneer de maximumsnelheid ter plaatse niet werd aangetikt), meer aandacht had moeten hebben voor de inrichting van de weg (bij zebrapaden kunnen stilstaande mensen plots de weg oplopen bijvoorbeeld) en meer had moeten anticiperen op onverwachte gedragingen van verkeerdeelnemers. Een beroep op overmacht is daarmee een uphill struggle. Maar zeker niet kansloos, zo blijkt uit deze beschikking van de Rechtbank Den Haag.