Beschermen op financieel gebied valt niet binnen de reikwijdte van de WGBO

Beschermen op financieel gebied valt niet binnen de reikwijdte van de WGBO

Een zorgverlener is niet gehouden op basis van de geneeskundige behandelingsovereenkomst de patiënt dan wel diens naasten te informeren of te adviseren over zaken buiten de geneeskundige behandeling, zoals in dit geval financiële aangelegenheden. De ggz-instelling in deze zaak heeft eveneens niet onrechtmatig gehandeld door onvoldoende begeleiding en/of onvoldoende toezicht te houden op cliënt.