Letselschadejurist heeft zich onvoldoende ingespannen en is aansprakelijk voor schade

Letselschadejurist heeft zich onvoldoende ingespannen en is aansprakelijk voor schade

Een letselschadejurist wordt aansprakelijk gesteld voor het tekortschieten bij de behandeling van een medische aansprakelijkheidszaak (onvoldoende informatie, alleen advies om akkoord te gaan met schikkingsbedrag). De rechtbank oordeelt dat van een letselschadejurist mag worden verwacht dat die zich in hoge mate inspant om tot een reële schadevergoeding voor zijn cliënt te komen.