Dossierstukken vergunningaanvraag geneesmiddelen in beginsel openbaar

Dossierstukken vergunningaanvraag geneesmiddelen in beginsel openbaar

Het EU-Hof bevestigt voor het eerst het recht van burgers op openbaarmaking van documenten uit een dossier van een vergunningaanvraag voor het in de handel brengen van een geneesmiddel. Het Europees Geneesmiddelenbureau is niet verplicht een 'algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid' toe te passen. Ondernemingen die zich willen verzetten tegen die openbaarmaking moeten zelf uitleg geven over de aard, het voorwerp en de strekking van de gegevens waarvan de openbaarmaking commerciële belangen zou ondermijnen.