Inspraak in de Wet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen

Inspraak in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Per 1 juli 2020 treedt de herziene Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in werking. Een nieuw artikel in de wet behelst inspraak. Deze handreiking legt uit wat inspraak in de zin van de Wmcz inhoudt en somt onderwerpen op waarbij inspraak aan de orde is.