Heeft arts recht op schadevergoeding bij ongegronde klacht?

Heeft arts recht op schadevergoeding bij ongegronde klacht?

Van zorgverleners wordt verwacht dat deze zorgvuldig omgaan met klachten van cliënten/patiënten. Het dreigen met tegenmaatregelen, zoals het verhalen van gemaakte kosten, werkt hier voor de bedrijfsarts averechts. Dit blijkt bij gebrek aan een wettelijke instrumentarium niet alleen een loos dreigement, maar de bedrijfsarts⁠—die nota bene zelf om voortzetting van de klachtbehandeling had gevraagd⁠—krijgt in het vervolg van de procedure niet alleen te maken met een duidelijk geïrriteerd tuchtcollege, maar ook nog eens met de Inspectie.