Aansprakelijkheid voor dieren: twee uitspraken nader beschouwd

Aansprakelijkheid voor dieren: twee uitspraken nader beschouwd

Een hond die een naderende wielrenner in de weg liep waardoor deze ten val kwam en een pony die vlak voor een dubbelsprong plotseling stopte waardoor de ruiter voorover tegen een hindernis viel. Deze situaties vormden de aanleiding voor een tweetal uitspraken over de aansprakelijkheid voor dieren en dan met name de vraag of het voorval binnen het bereik van artikel 6:179 BW valt.