Beschikbaarheidsbijdrage Spoedeisende zorg en acute verloskunde getoetst?

Beschikbaarheidsbijdrage Spoedeisende zorg en acute verloskunde getoetst?

De NZa heeft de locatie te Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep aangemerkt als gevoelig ziekenhuis. De Noordwest Ziekenhuisgroep ontvangt van de NZa een beschikbaarheidsbijdragen die naar haar mening te laag is. Daarom vraagt zij in het bezwaar om hogere subsidiebedragen om de afdelingen SEH en AV in Den Helder kostendekkend te kunnen exploiteren. De ziekenhuislocatie is structureel verlieslatend en vergt zodanige investeringen dat bedrijfseconomisch sluiting het meest aangewezen is. Sluiting is echter niet toegestaan vanwege de gevoelige SEH- en AV-functie. De NZa verklaart het bezwaar ongegrond.
De Noordwest Ziekenhuisgroep gaat hiertegen in beroep en stelt in beroep onder meer dat de NZa de kosten van achterwacht van de poortspecialisten ten onrechte niet heeft meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage.