Centrale aansprakelijkheid van zorginstelling: hoe zit het ook alweer?

Centrale aansprakelijkheid van zorginstelling: hoe zit het ook alweer?

Bij een medische fout kan de patiënt die schade lijdt in de meeste gevallen op grond van de centrale aansprakelijkheid direct de zorginstelling aanspreken binnen wiens muren de fout is begaan. In de onderhavige procedure sprak een patiënte haar plastisch chirurg aan, omdat zij meende dat hij bij een ingreep onzorgvuldig had gehandeld waardoor zij schade had geleden. Tevens stelde ze het zelfstandige behandelcentrum waar de operatie was verricht aansprakelijk. De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat de kliniek niet aansprakelijk kon worden gehouden, omdat er geen sprake was van een ziekenhuis en centrale aansprakelijkheid dus niet gold. Het hof komt tot een andere conclusie.