De verpleegkundige die vergeet te bellen

De verpleegkundige die vergeet te bellen

Het actief nabellen door zorgverleners, zeker als de hulpverlening niet rimpelloos is verlopen, wordt niet alleen door de direct betrokkenen op prijs gesteld maar wordt ook door de tuchtrechter als passend bij een behoorlijke taakvervulling gezien. De onderstaande tuchtuitspraak laat evenwel zien dat het per ongeluk vergeten van een telefoontje niet altijd tot een gegronde klacht hoeft te leiden.