Kan gebruik van auto worden beperkt op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg?

Kan gebruik van auto worden beperkt op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg?

Sinds 1 januari van dit jaar geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Een vorm van verplichte zorg kan zijn het 'aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten'. De onderhavige uitspraak laat een bijzondere invulling van deze ruimte zien. Aan de orde was een verzoek tot het verstrekken van een zorgmachtiging ten aanzien van een patiënt met een langer bestaande psychische stoornis. Patiënt houdt zich weliswaar aan de afspraken wat betreft medicatie, maar de vrees bestaat dat deze niet meer zal worden ingenomen als het hulpverleningskader zou wegvallen. Om die reden wordt een zorgmachtiging verzocht, min of meer als stok achter de deur. Bijzonder aan de zaak is dat de rechter tevens wordt verzocht om betrokkene te mogen beperken in zijn vrijheid om zijn auto te besturen.