Na bindend advies van geschillencommissie toch nog naar de rechter?

Na bindend advies van geschillencommissie toch nog naar de rechter?

Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg kunnen cliënten hun klachten over de kwaliteit van zorg (nadat de interne procedure is doorlopen) voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissies oordelen bij bindend advies, waartegen geen beroep mogelijk is. Een bindend advies kan slechts in uitzonderlijke situaties door de civiele rechter worden vernietigd. In de meeste gevallen staat de weg naar de rechter voor partijen dus niet meer open, nadat een klacht is ingediend bij een geschillencommissie. In de onderhavige casus is dit aan de orde.