COVID-19: aansprakelijkheid voor afschaling van de planbare zorg?

COVID-19: aansprakelijkheid voor afschaling van de planbare zorg?

Bij het afschalen van zorg is goed om voor ogen de houden dat zorgaanbieders op voet van artikel 2 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) eindverantwoordelijk zijn voor het verlenen van 'goede zorg', waaronder wordt verstaan veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en bovenal: tijdig—ook in geval van een pandemie.