Uitspraak EHRM over verplichte vaccinatie kinderen

Uitspraak EHRM over verplichte vaccinatie kinderen

Het EHRM heeft zich voor het eerste uitgesproken over de vaccinatieplicht voor kinderen, in Tsjechië in dit geval. Kinderen moeten daar tegen negen ziektes worden ingeënt. Ouders die weigere,n riskeren een boete en ongevaccineerde kinderen mogen op kleuterscholen geweigerd worden. Mensen hebben recht op respect voor privé-, familie- en gezinsleven, maar overheden hebben ruimte om dat recht in te perken als de volksgezondheid in het geding is.