(On)verzekerde zorg: de indicerend verpleegkundige vs. de zorgverzekeraar

(On)verzekerde zorg: de indicerend verpleegkundige vs. de zorgverzekeraar

In de rechtspraak over de vergoeding van zorg door zorgverzekeraars lijken zich ontwikkelingen voor te doen die een bespreking rechtvaardigen. In deze annotatie worden twee zaken besproken die op dezelfde wijze door de Rechtbank Gelderland zijn afgehandeld, op basis van dezelfde criteria. De uitspraken zijn onopgemerkt gebleven, maar kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop rechters beoordelen of zorg al dan niet verzekerd is—en daarmee hoe zorgverzekeraars een dergelijke beoordeling dienen te doen.