Kamer Langlopende Letselschadezaken

Kamer Langlopende Letselschadezaken

De Letselschade Raad stelt een speciale kamer in voor oplossing van langlopende letselschadegeschillen. Jaarlijks blijkt het in circa 1.800 (3 procent) van de ongeveer 60.000 letselschadezaken lastig om binnen afzienbare termijn tot een oplossing te komen. Zowel slachtoffers als verzekeraars hebben belang bij spoedige afdoening.