Kunnen tuchtrechtelijke berispingen (toch) worden gepubliceerd?

Kunnen tuchtrechtelijke berispingen (toch) worden gepubliceerd?

Met de wijziging per 1 april 2019 van de wet BIG worden berispingen niet meer standaard gepubliceerd. Zorgverleners zagen een standaard publicatie bij berispingen als een extra straf die tot jarenlange naming & shaming zou kunnen leiden. Het tuchtcollege heeft echter weldegelijk de bevoegdheid om een berisping (of geldboete) in het BIG-register te laten aantekenen en openbaar te maken. In de onderhavige zaak is het motief voor publicatie duidelijk: het tuchtcollege wil het publiek bechermen tegen onprofessioneel handelen van een verpleegkundige.