A-G HR over werkgeversaansprakelijkheid en vrijwilligers

A-G HR over werkgeversaansprakelijkheid en vrijwilligers

In 2020 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch geoordeeld dat een stichting aansprakelijk is voor de schade die een vrijwilliger heeft geleden door de val uit een kerstboom. De grondslag voor deze aansprakelijkheid is volgens het gerechtshof schending van de zorgplicht op grond van artikel 6:162 BW. Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 lid 4 BW (werkgeversaansprakelijkheid) was in dit geval uitgesloten. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft een conclusie geschreven over de zaak in cassatie.