Opvragen gezondheidsgegevens door zorgverzekeraar: wanneer mag dat?

Opvragen gezondheidsgegevens door zorgverzekeraar: wanneer mag dat?

Zorgverzekeraar Menzis had bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders persoonsgegevens opgevraagd, waaronder gezondheidsgegevens van haar verzekerden aan wie de aanbieder zorg verleende, evenals persoonsgegevens van zorgverleners en indicatiestellers. Bij het verzoek liet de verzekeraar weten dat zij betaling van ingediende declaraties opschortte gedurende het onderzoek.
De onderstaande, uitvoerig gemotiveerde uitspraak van de rechtbank geeft goed weer dat zorgaanbieders er scherp op dienen te zijn welke persoonsgegevens zij al dan niet mogen (en soms: moeten) uitwisselen met de zorgverzekeraar. Het onderscheid tussen 'gewone gegevens' en 'gezondheidsgegevens' is daarbij van groot belang. Dat geldt eveneens voor het onderscheid tussen 'gecontracteerde' en 'niet-gecontracteerde' aanbieders.