Geen inzage voor nabestaanden in incident analyserapporten zorgaanbieder

Geen inzage voor nabestaanden in incident analyserapporten zorgaanbieder

Ter beoordeling lag een verzoek op grond van artikel 843a Rv van een vader die inzage wilde in enkele incident-analyses (PRISMA-rapporten) van een zorgaanbieder. Diens zoon maakte in een instelling voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg een eind aan zijn leven, waarnaar de instelling intern onderzoek liet verrichten. Bij zowel rechtbank als hof ving de vader bot: artikel 9 lid 6 Wkkgz doorkruist de exhibitieplicht van artikel 843a Rv.