Medisch rapport uit woonstaat mag geen voorwaarde zijn voor toestemming spoedeisende behandeling in ander EU-land

Medisch rapport uit woonstaat mag geen voorwaarde zijn voor toestemming spoedeisende behandeling in ander EU-land

Voorafgaande toestemming voor een spoedeisende medische behandeling in een andere EU-Lidstaat dan de woonstaat mag niet afhankelijk worden gesteld van de overlegging van een door een arts van de woonstaat opgesteld medisch rapport. Het bevoegde orgaan moet bij het verlenen van toestemming ook rekening kunnen houden met een second opinion van een arts die in een andere Lidstaat werkt dan de woonstaat van de verzekerde.