Tucht(proces)recht: grenzen aan laagdrempeligheid

Tucht(proces)recht: grenzen aan laagdrempeligheid

De procesrechtelijke les die uit deze uitspraak volgt, is dat het strikt bewaken van termijnen en gedegen kennis van het procesrecht ook in tuchtzaken van belang is. Aan een klaagschrift of een beroepschrift worden weinig formele eisen gesteld. De eisen die er zijn, dienen evenwel in acht te worden genomen.