Vaccinatie COVID-19 van kind zonder toestemming ouders of voogd

Vaccinatie COVID-19 van kind zonder toestemming ouders of voogd

In deze casus komt de kinderrechter tot de conclusie dat een 12-jarige jongen zich op grond van artikel 7:450 lid 2 BW ook zonder toestemming van zijn vader kan laten vaccineren tegen corona. Hierbij speelt een belangrijke rol dat het de rechter niet duidelijk is waarom de vader de vaccinatie weigert en dat de jongen voldoende in staat wordt geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake.