Bedreiging zorgverlener: einde behandelingsovereenkomst

Bedreiging zorgverlener: einde behandelingsovereenkomst

Deze tuchtuitspraak laat zien dat een zorgverlener niet onder alle omstandigheden aan een behandelingsovereenkomst is gebonden. Als er gewichtige redenen zijn om een patiëntrelatie te beëindigen, kan daartoe met inachtneming van een aantal zorgvuldigheidseisen worden overgegaan. Bovendien staat het beroepsgeheim er niet aan in de weg, dat een zorgverlener in het geval van (poging tot) geweld of (doods)bedreigingen aangifte doet bij de politie.