Hoge Raad spreekt zich voor het eerst uit over vergoeding van affectieschade

Hoge Raad spreekt zich voor het eerst uit over vergoeding van affectieschade

Sinds 2019 is het mogelijk om op grond van artikel 6:107 BW en artikel 6:108 BW affectieschade vergoed te krijgen. Affectieschade is een vorm van smartengeld voor nabestaanden en naasten voor het verdriet wanneer een naaste door toedoen van een ander overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt. Volgens de wetsgeschiedenis is van ernstig en blijvend letsel in ieder geval sprake wanneer het slachtoffer in geval van lichamelijk letsel een blijvende functiestoornis van 70 procent of meer heeft. Dit arrest van de Hoge Raad laat zien dat de mate van de blijvende functiestoornis dan wel de invloed van het letsel van het slachtoffer op het leven van de 'naaste' daadwerkelijk dient te worden vastgesteld alvorens een vordering tot vergoeding van affectieschade kan worden toegewezen.