De afweging van grondrechten in het kader van corona

De afweging van grondrechten in het kader van corona

COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma's geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. Frederiek Fernhout en Judica Krikke schetsen de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en zij bespreken hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.