Van informed consent naar shared decision making

Van informed consent naar shared decision making

De ontwikkelingen in de geneeskunde gaan snel. Het is derhalve goed mogelijk dat inzichten over de beste manier van behandelen, of wettelijke eisen rond een behandeling, veranderd zijn nadat een behandeling waarover wordt geklaagd, heeft plaatsgevonden. Deze uitspraak bevestigt dat de tuchtrechter een klacht beoordeelt naar de stand van de wetenschap ten tijde van het handelen en op grond van wat destijds binnen de beroepsgroep de norm of standaard was.
Het informed consent vindt tegenwoordig, anders dan voorheen, plaats op basis van shared decision making. De eisen zijn op dit punt behoorlijk aangescherpt.