Advocaat handelde klachtwaardig door verzekeraars onvoldoende en onjuist in te lichten

Advocaat handelde klachtwaardig door verzekeraars onvoldoende en onjuist in te lichten

In letselschadezaken is de aangesproken partij, veelal de verzekeraar, grotendeels afhankelijk van de inlichtingen die de benadeelde haar geeft. Uit onderstaande uitspraken van de Raad van Discipline blijkt duidelijk dat de advocaat van een benadeelde bij het aanleveren van deze informatie een belangrijke rol heeft.