Smartengeldcalculator voor licht letsel

Smartengeldcalculator voor licht letsel

Het Verbond van Verzekeraars heeft een calculator gemaakt waarmee letselschade van klanten met licht letsel berekend kan worden op basis van de Smartengeldgids, de richtlijnen licht letsel van De Letselschade Raad en praktijkkennis. Onder 'licht letsel' vallen (brand)wonden, kneuzingen en eenvoudige botbreuken; letsels die binnen zes maanden zonder complicaties genezen, niet of slechts tijdelijk leiden tot arbeidsongeschiktheid en waarbij na zes maanden geen medische behandelingen of controles meer nodig zijn. De calculator wordt gebruikt door alle aansprakelijkheids en rechtsbijstandsverzekeraars en leidt tot meer eenduidigheid.