Crowdfunding en de hoogte van een schadevergoeding

Crowdfunding en de hoogte van een schadevergoeding

Als één en dezelfde gebeurtenis voor een slachtoffer naast schade ook voordeel oplevert, dan kan dit voordeel in mindering worden gebracht op de te fourneren schadevergoeding. Voor een geslaagd beroep op de voordeelstoerekening is ten eerste vereist dat het voordeel niet zou zijn ontstaan als de schadeveroorzakende gebeurtenis zich ook niet had voorgedaan. Dit is het causaal verband. Ten tweede moet het redelijk zijn dat het voordeel in mindering wordt gebracht op de schade. Als dit beroep slaagt, dan zal het genoten voordeel verrekend worden met het bedrag aan schadevergoeding.