Gebruik van medische gegevens in kader van verweer in tuchtzaak toegestaan

Gebruik van medische gegevens in kader van verweer in tuchtzaak toegestaan

Artsenfederatie KNMG heeft haar richtlijn 'Omgaan met medische gegevens' herzien. De belangrijkste wijziging betreft het gebruik van medische gegevens bij verweer in klachtprocedures, tuchtprocedures en civiele procedures: daarvoor is nu geen toestemming van de patiŽnt meer vereist. Ook is het vernietigingsrecht aangescherpt en wordt meer duidelijkheid geboden over de wijze waarop beoordelend artsen dienen te rapporteren. De wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven door de ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak.