De expert bij de medisch tuchtrechter

De expert bij de medisch tuchtrechter

Deze uitspraak geeft de bestendige lijn weer van de criteria die de tuchtrechter hanteert bij het beoordelen van medische expertises. Dit kan zowel een éénzijdige of een tweezijdige buitengerechtelijke expertise als een deskundigenonderzoek via de rechter betreffen. Interessant is de overweging van de tuchtrechter dat het niet de taak is van een deskundige om na het afronden van de het rapport aan bewijslevering te doen.