Wanneer kan verslaving aanleiding vormen voor gedwongen opname?