Verbod op erkenning van aansprakelijkheid door verzekerden: juridisch achterhaald

Verbod op erkenning van aansprakelijkheid door verzekerden: juridisch achterhaald

Veel verzekeringspolissen bevatten een bepaling die inhoudt dat het de verzekerde bij schade of een gebeurtenis die daartoe zou kunnen leiden, niet is toegestaan aansprakelijkheid te erkennen. Een voorbeeld: "Wij verwachten van u dat u bij schade niet toegeeft dat u aansprakelijk bent en dat u geen handelingen verricht, waaruit kan blijken dat u aansprakelijk bent." In dit artikel wordt uiteengezet waarom dergelijke verbodsbepalingen achterhaald zijn en niet langer in polisvoorwaarden thuishoren.