Hoge Raad over beslag op medisch dossier van overleden jonge vrouw

Hoge Raad over beslag op medisch dossier van overleden jonge vrouw

De beslissing van de rechtbank Gelderland om het beklag van een ziekenhuis en een behandelend psychiater tegen de inbeslagname van medische informatie ongegrond te verklaren omdat er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, blijft in stand.