Haviltex bij een Testing as a Service-contract

Haviltex bij een Testing as a Service-contract

IT-outsourcingscontracten zijn—zelfs voor een jurist—niet altijd eenvoudig te doorgronden. Door de wirwar van IT-afkortingen en schematische technische tekeningen wordt niet altijd duidelijk wat partijen nu precies zijn overeengekomen. Een dergelijke situatie deed zich voor bij de overeenkomst tussen een tester van software- en informatiesystemen en een klant. De rechter oordeelt dat op basis van de schriftelijke afspraken uitsluitend de onboarding fase is overeengekomen. De omstandigheid dat het Testing as a Service-model in de overeenkomst schematisch werd weergegeven, betekende nog niet dat daarmee ook de fase voor de daadwerkelijke TaaS-dienst in juridische zin was overeengekomen.