Vragen aan HvJ EU over tarieven mobiele gespreksafgifte

Vragen aan HvJ EU over tarieven mobiele gespreksafgifte

Het CBb wil van het HvJ EU weten of hij als nationale rechter in zijn oordeel over de tarieven die de mobiele aanbieders van de ACM mogen berekenen voor gespreksafgifte, de Aanbeveling gespreksafgiftetarieven van de Europese Commissie moet volgen, ook als dat in strijd zou zijn met het nationale recht.