Digitaal uitgebrachte stemmen VvE rechtsgeldig mits 'met de nodige waarborgen'

Digitaal uitgebrachte stemmen VvE rechtsgeldig mits 'met de nodige waarborgen'

Een algemene ledenvergadering van een VvE besloot tot wijziging van de akte van splitsing, waarbij enkele stemmen digitaal werden uitgebracht via een gespecialiseerd softwaresysteem. De vraag is, of dit was toegestaan. De kantonrechter oordeelt van wel, omdat het digitaal stemmen in dit geval met de nodige waarborgen bleek omkleed.