Niet helder informeren over opzegtermijnen is een oneerlijke handelspraktijk

Niet helder informeren over opzegtermijnen is een oneerlijke handelspraktijk

Uit deze uitspraak blijkt dat informeren over opzegtermijnen bij abonnementen belangrijk is. Hoewel het hier ging om het afsluiten van een telefoonabonnement in een fysieke winkel, geldt dit onverkort voor andere abonnementsvormen, zoals het online aanbieden diensten.