Nieuwe EU-regels voor free flow van data

Nieuwe EU-regels voor free flow van data

Een nieuwe EU-verordening beoogt barrières weg te nemen die het vrije verkeer van non-personal data (niet zijnde persoonsgegevens) binnen de EU hinderen, zoals nationale wetgeving op grond waarvan data binnen de landsgrenzen moet worden opgeslagen. In het voorstel wordt verder aandacht besteed aan de mogelijkheid voor professionele gebruikers om van data-dienstverlener te switchen en vendor lock-in te voorkomen.