Weigering Nederlandse online modelakte voor Duitse klant levert geen discriminatie op

Weigering Nederlandse online modelakte voor Duitse klant levert geen discriminatie op

De HEMA Notarisservice heeft niet gediscrimineerd door geen online standaard samenlevingscontract te verstrekken aan een vrouw met de Duitse nationaliteit. In een dergelijk geval dient de notaris immers rekening te houden met bepalingen van internationaal privaatrecht en is het niet vanzelfsprekend dat het Nederlands recht van toepassing is. Uitsluiting van gebruik van de gestandaardiseerde service levert dan ook geen verboden onderscheid op grond van nationaliteit op.