Kop krantenartikel mag suggestief zijn, mits nuancering volgt in artikel zelf

Kop krantenartikel mag suggestief zijn, mits nuancering volgt in artikel zelf

In deze procedure ging het onder andere over de vraag hoe genuanceerd een journalist moet zijn. Het krantenartikel in kwestie ging over de vermeende band tussen twee vastgoedondernemers en een topcrimineel. Het hof is het met de ondernemers eens dat de kop van het artikel suggereert dat die band bestaat. De inhoud van het artikel geeft evenwel blijk van voldoende nuancering. Het hof weegt hierbij mee dat de functie van een kop bij een artikel is om met een (zeer) korte tekst de aandacht te trekken van het lezende publiek. Ditzelfde geldt voor Twitterberichten.