A-G HvJ EU: Facebook is verplicht hate speech te verwijderen

A-G HvJ EU: Facebook is verplicht hate speech te verwijderen

Facebook kan ertoe worden verplicht binnen de EU alle commentaar te identificeren dat identiek is aan smadelijk commentaar dat door een nationale rechter onrechtmatig is bevonden. Dat geldt ook voor commentaar dat qua betekenis verwant is, mits dit van dezelfde gebruiker afkomstig is. Dat concludeert de advocaat-generaal bij het EU-Hof.