Het begrip 'elektronischecommunicatiedienst' in de richtlijn over communicatienetwerken

Het begrip 'elektronischecommunicatiedienst' in de richtlijn over communicatienetwerken

Het Hof van Justitie heeft in twee uitspraken nadere uitleg gegeven over het begrip elektronischecommunicatiedienst in artikel 2 van de Richtlijn elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten. De webgebaseerde e‑maildienst Gmail van Google is niet een dergelijke dienst, SkypeOut van Skype echter wel.