Concept-wetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Concept-wetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Er komen nieuwe uitzonderingen op het auteursrecht. Zo wordt het bijvoorbeeld in bepaalde situaties mogelijk om kopieën van werken en ander beschermd materiaal te maken voor tekst- en datamining zonder voorafgaande toestemming van rechthebbenden en zonder betaling van een vergoeding. Ook kunnen collectieve beheersorganisaties toestemming gaan geven aan instellingen voor cultureel erfgoed om auteursrechtelijk beschermde werken, zoals boeken, uit hun collectie te gebruiken die niet langer in de handel verkrijgbaar zijn. Verder introduceert de richtlijn het zogeheten persuitgeversrecht en wordt de aansprakelijkheid voor platformaanbieders zoals YouTube geregeld.